Polityka prywatności

Z uwagi na obowiązujące od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO przekazujemy Państwu poniższe informacje:

Określenie Administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Kwiaciarnia Adriana Małgorzata Grabczak z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym 22-170 ul. Hirszfelda 1 .

Jak można skontaktować się z Administratorem ?
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób :
-za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: Kwiaciarnia Adriana Małgorzata Grabczak, ul. Hirszfelda 1, 22-170 Rejowiec Fabryczny
-telefonicznie : +48 570 525 533
-za pomocą poczty elektronicznej przez skrzynkę kate@kateflowerbox.pl
-za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://kateflowerbox.pl/kontakt/

Określenie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych :

Przetwarzamy tylko te dane, które Państwo dobrowolnie podajecie lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, telefonicznie, bądź listownie. Dane osobowe pozwalają nam na realizację świadczonych usług i zleceń, dostarczanie treści marketingowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, a także na organizację loterii i konkursów.

Jakie są Państwa prawa i czy dane osobowe są chronione ?

Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji naruszenia przepisów Rozporządzenia. Jako Administrator gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych. Informujemy, że dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.